• Archivio mensile:gennaio 2018

  Orario ricevimento nei mesi di gennaio e febbraio 2018

  Prof.ssa González Luna (stanza U7/4018)

  Martedì 9 gennaio ore 14:30
  Martedì 16 gennaio ore 14:30
  Martedì 23 gennaio ore 14:30
  Martedì 6 febbraio ore 11:00
  Martedì 13 febbraio ore 11:00
  Martedì 27 febbraio ore 11:00

   

  Prof.ssa Sagi-Vela (stanza U7/4016)

  Lunedì 8 gennaio dalle 8:30 alle 9:30
  Venerdì 26 gennaio dalle 12:30 alle 13:30
  Lunedì 9 febbraio dalle 10:30 alle 12:30
  Martedì 27 febbraio dalle 10:30 alle 11:30

   

  Dott.ssa Guilarranz (stanza U7/4016)

  Mercoledì 17 gennaio dalle 15:00 alle 17:00
  Lunedì 22 gennaio dalle 9:30 alle 11:30
  Mercoledì 7 febbraio dalle 10:00 alle 11:00
  Mercoledì 14 febbraio dalle 10:00 alle 11:00